Ä°lgili resim
You Have Been Hacked By Tatar Turks

Tatar Turks are independent and will remain independent

Татары независимы и останутся независимыми

Чингис хаан : Вас взломали турки-татары

Хүлэгү хаан : Тенгри Биз Менен

Нукер : Чингис хаан ~ Хүлэгү хаан ~ Огедай хаан ~ Цагаадайн хаан ~ Гүюк Хан ~ Арык Боке Хан ~ Эмир Тимур